نظرات

Ar Najib

-- Nov 28th

راهکارای پیشنهادی عالی بودن💎 خداقوت بهتون💛💜


Seville Ilghardani

-- May 2nd

مطالبتون عالی هستند اما کوتاه.تایمش بیشتر باشه خیلی خوب میشه.

Mahsa Tahmasbi

--- Feb 12th, 2022---

ممنون خیلی مفید بود 🙏🏻