خدمات

King’s College London  (به طور غیر رسمی کینگ یا KCL) یک دانشگاه تحقیقاتی عمومی است که در لندن ، انگلستان واقع شده است ، و یک کالج عضو دانشگاه فدرال لندن است.

تحصیلات

سال مدرک موسسه/دانشگاه
2018 Understanding ADHD, Current Research and Practice King's College London

Kings College لندن

  • دوره های مربوط به بیش فعالی

تخصص

  • مشاوره و کوچینگ