خدمات

آکادمی کوچینگ ADD (ADDCA) یکی از راهبردی ترین موسسات جهانی در آموزش و پرورش کوچ های بیش فعالی و نقص توجه است.

تحصیلات

سال مدرک موسسه/دانشگاه
2020 Simply ADHD and Personal Transformation ADD Coach Academy

ADD Coach Academy

  • مدرک کوچینگ

تخصص

  • مشاوره و کوچینگ