خدمات

سجاد قاسمی خدماتی شامل کوچینگ بیش فعالی، انجام تست DIVA و تشخیص با مصاحبه بالینی را در مجله بیش فعالی ایران انجام میدهد.

رزرو وقت

 

سجاد قاسمی

ویدیو معرفی:

(رزومه در زیر ویدیو)

تحصیلات

سال مدرک موسسه/دانشگاه
2018 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و مشاوره Mediterranean College
2019 کوچینگ بیش فعالی / نقص توجه iACTcenter
2020 درک بیش فعالی و تحقیقات جدید King's College London
2021 Fundamentals of Psychology Doane University

تجربیات

سال دپارتمان نقش بیمارستان
2 اختلالات روانشناس Banyan Tree Center - یونان
3 کوچینگ کوچ بیش فعالی نقص / توجه مجله بیش فعالی ایران
3 مدیریت موسس مجله بیش فعالی ایران (وبسایت و اینستاگرام)
سجاد قاسمی

سجاد قاسمی

  • تیم ما