خدمات

دانشگاه Doane یک دانشگاه خصوصی در کرت ، نبراسکا است. این دانشگاه دارای پردیس های اضافی در لینکلن ، گرند آیلند و اوماها است

تحصیلات

سال مدرک موسسه/دانشگاه
2020 Fundamentals of Psychology دانشگاه Doane آمریکا

دانشگاه Doane آمریکا

  • مدرک روانشناسی

تخصص

  • مشاوره و کوچینگ