خدمات

خانم بهناز پیوسته خدماتی شامل تشخیص بیش فعالی / نقص توجه و مشاوره را در مجله بیش فعالی ایران انجام میدهد.

رزرو وقت با “خانم بهناز پیوسته”

بهناز پیوسته

ویدیو معرفی:

(رزومه در زیر ویدیو)

تحصیلات

سال مدرک موسسه/دانشگاه
1396 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه الزهرا
بهناز پیوسته

بهناز پیوسته

  • تیم ما

تخصص

  • روان درمانگر با رویکرد شناختی رفتاری و رفتار درمانی دیالکتیک