مشاوره بیش فعالی

  • 21 فروردین 1400
  • admin

مصاحبه بالینی ابزاری است که به پزشکان ، روانشناسان و محققان در تشخیص دقیق انواع بیماری های روانی کمک می کند. دو نوع مصاحبه بالینی رایج در مشاوره بیش فعالی وجود دارد. مصاحبه های بالینی ساختار یافته و مصاحبه های تشخیصی بالینی.

تشخیص بیش فعالی

  • 21 فروردین 1400
  • admin

تشخیص بیش فعالی و نقص توجه ، ابتدا با مصاحبه بالینی انجام میشود. اگر مشاورین کلینیک بیش فعالی ایران در تشخیص خود تشکیک کنند، مراجعه کننده را ارجاع به نوار مغزی (EEG) میدهند. برای گرفتن تشخیص بالینی ، لطفاً دکمه زیر را لمس کنید :

کوچینگ بیش فعالی

  • 21 فروردین 1400
  • admin

کوچینگ بیش فعالی یک زمینه نسبتاً جدید است که در سالهای اخیر برجسته تر شده است. کوچینگ مداخله ای است که مکمل دارو و سایر جایگزین های غیر دارویی است. کوچینگ بیش فعالی به عنوان یک مداخله ای عملی است. مداخله ای که به طور خاص آسیب های اصلی بیش فعالی/ نقص توجه را هدف قرار میدهد. چیزهایی مانند برنامه ریزی ، مدیریت زمان ، تعیین هدف ، سازماندهی و حل مشکلات را هدف قرار می دهد.