درخواست وقت مشاوره

    سوالات متداول

    هدف ما بر آن بوده که سوالات متداول شما را پیشبینی کرده و در این قسمت به آنها پاسخ دهیم.

    نهایتا 12 ساعت کاری پس از ثبت درخواست مشاوره

    شما میتوانید در صفحه کوچینگ بیش فعالی، اطلاعات کامل را کسب کنید.