. . .

تست

DIVA

تست DIVA مصاحبه تشخيصي ساختار يافته براي بيش فعالي و نقص توجه است. تستي که بر اساس معيارهاي اين اختلال در DSM-5 است. اين تست در مورد وجود علائم ADHD / ADD و مزمن بودن آن و اختلالات قابل توجه ناشي از اين علائم مي پرسد.

People Taking Care Of Planet Earth Illustration

آيا اين تست مورد اعتماد است ؟

جواب بله است

People Recycling Rubbish Illustration

تحقيقات روي تست

DIVA در يک مطالعه سوئدي و اسپانيايي تاييد شده است. شما ميتوانيد اين مطالعات را بررسي کنيد.

انجام تست با کمک روانشناس

اگر مايل باشيد مي توانيد با پرداخت مبلغ 65 هزار تومان بيشتر ، اين تست را با کمک روانشناس انجام . دهيديعني اگر سوالي در مورد هر سوال داشتيد بپرسيد و يا توضيحات سوالات را هنگام انجام تست دريافت کنيد.

Two People Planting Tree Illustration
Electric Car Charging Illustration

رفع شک و ترديد

اگر شک به داشتن اختلال بيش فعالي / نقص توجه داريد، با خيال راحت مي توانيد اين تست را انجام داده و به نتيجه آن اعتماد کنيد. در ضمن نتيجه اين تست مورد تاييد روانپزشک هاي تيم مجله بيش فعالي ايران نيز هست.