مغز کودکان بیش فعال

مغز کودکان بیش فعال

مغز کودکان بیش فعال

چندین تفاوت در مغز کودکان بیش فعال با افراد بدون این اختلال دارد. کودکان مبتلا به ADHD اغلب مغزهای کوچکتری دارند و مغز آنها ممکن است زمان بیشتری برای بالغ شدن نیاز داشته باشد (منبع). این تفاوت حجم اغلب در نواحی مختلف مغز، از جمله آمیگدال و هیپوکامپ وجود دارد. قسمت هایی که به انگیزه، حافظه و تنظیم هیجانات مربوط می شود.

Salad
مغز کودکان بیش فعال

پژوهش ها

بر اساس پژوهشی که در سال 2007 توسط مؤسسه ملی بهداشت انجام شد، کودکان مبتلا به ADHD یا ADD بلوغ مغز دیرتری در بعضی نواحی خاص دارند. برجسته ترین ناحیه تاخیری در قسمت جلوی قشر مغز بود. قسمتی که به کنترل شناختی، توجه و برنامه ریزی مربوط می شود. از آن طرف قشر حرکتی تنها ناحیه مغزی بود که در کودکان مبتلا به بیش فعالی یا نقص توجه ،سریعتر از حد معمول بالغ میشد. بلوغی که ممکن است با علائمی مانند بیقراری و فعالیت زیاد مرتبط باشد.

مغز کودکان بیش فعال

ساختارهای مغز برای انجام کارهایی مانند تغییر تمرکز یا خواندن یا نوشتن باید با هم کار کنند. در ضمن بخش های مختلف مغز توسط شبکه های عصبی (سلول های مغز) به هم متصل می شوند. برخی از این شبکه های عصبی در مغز کودکان بیش فعال کارایی کمتری دارند و یا دیرتر کامل می‌شوند. یک مثال "شبکه حالت پیش فرض" است که نقش مهمی در استراحت مغز دارد. در کودکان مبتلا به ADHD، (زمانی که نیاز به تمرکز روی چیزی دارند) مغز بیشتر طول می کشد تا فعالیت را در شبکه حالت پیش فرض خاموش کند.

شیمی مغز

شبکه های مغز از سلول های مغزی تشکیل شده اند که اطلاعات را از نورونی به نورون دیگر منتقل می کنند. برای انجام این کار، انتهای یک نورون مقادیر بسیار کمی از مواد شیمیایی (انتقال دهنده های عصبی) را آزاد می کند. در مغز کودکان بیش فعال ، نورون فرستنده ممکن است انتقال دهنده های عصبی کافی را در مغز آزاد نکند. همچنین نورون دریافت کننده ممکن است در "گرفتن" انتقال دهنده های عصبی مشکل داشته باشد. شاید هم انتقال دهنده های عصبی قبل از اینکه ارتباط خوبی با نورون گیرنده برقرار کنند، خیلی سریع توسط نورون فرستنده مکیده شوند.

ویدیو مغز کودکان بیش فعال