مجله بیش فعالی

مجله بیش فعالی ایران

مجله بیش فعالی ایران در تابستان 1399 در بستر اینستاگرام تاسیس شد. هدف این مجله اینترنتی، افزایش آگاهی عمومی در مورد این اختلال بود. چند ماه بعد وبسایت این مجله تاسیس شد که بنا به دلایلی با وبسایت فعلی (مجله بیش فعالی ایران) جا به جا شد.