تست بیش فعالی یا تست تشخیص ADHD یک سنجش علمی برای تشخیص بیش فعالی/نقص توجه شماست. در نظر باشید این تست (یا هر تست آنلاین دیگر) به قطع نمیتواند بیش فعالی شما را تایید یا رد کند.

برای شرکت در این تست باید عضو سایت بشوید. عضویت فقط برای افراد داخل ایران (بخاطر ارسال پیامک تایید) مقدور است.

این آزمون تنها برای کاربران وارد شده است.


تست بیش فعالی یا تست تشخیص ADHD

ارائه ای از کینیک بیش فعالی ایران