این صفحه اسباب کشی کرده به لینک زیر
تست بیش فعالی بزرگسالان
 

تست بیش فعالی بزرگسالان

DIVA Test

تست بیش فعالی بزرگسالان

تست DIVA یک ابزار تشخیصی است که می تواند به شناسایی بیش فعالی و کمبود توجه در افراد کمک کند. این تست بر اساس معیارهای DSM-5 ، برای تشخیص ADHD است و شامل چک لیستی از علائم می‌باشد.

تست بیش فعالی بزرگسالان

الزامات اصلی برای تشخیص این اختلال این است که شروع علائم ADHD یا ADD در دوران کودکی رخ داده باشد. همچنین تداوم مادام العمر علائم مشخصه تا زمان ارزیابی فعلی دنبال می‌شود. علائم باید با اختلالات بالینی یا روانی-اجتماعی قابل توجهی همراه باشد که فرد را در دو یا چند موقعیت زندگی تحت تأثیر قرار دهد. از آنجایی که ADHD در بزرگسالان یک بیماری مادام العمر است که از دوران کودکی شروع می شود، ارزیابی علائم، دوره و سطح اختلال مرتبط در دوران کودکی ضروری است. ارزیابی که با تست بیش فعالی بزرگسالان (DIVA) به درستی ممکن است. چون DIVA بر اساس معیارهای DSM-IV است و اولین مصاحبه ساختار یافته هلندی برای ADHD یا ADD در بزرگسالان است. به منظور ساده کردن ارزیابی هر یک از 18 معیار علامت ADHD/0(هم در دوران کودکی و هم بزرگسالی) مصاحبه فهرستی از مثال‌های واقعی و درست ارائه می‌کند.