آیا نوروفیدبک تاثیر دارد
آیا نوروفیدبک تاثیر دارد
آیا نوروفیدبک تاثیر دارد
آیا نوروفیدبک تاثیر دارد
آیا نوروفیدبک تاثیر دارد
آیا نوروفیدبک تاثیر دارد
آیا نوروفیدبک تاثیر دارد
آیا نوروفیدبک تاثیر دارد
آیا نوروفیدبک تاثیر دارد

آیا نوروفیدبک تاثیر دارد ؟

 

پیج اینستا

 

مطلب قبلی :

 

نویز قهوه ای

 

جواب اینکه آیا نوروفیدبک تاثیر دارد یا نه نیاز به بررسی برخی مسائل دارد. اول اینکه مغز افراد بیش فعال و نقص توجهی ممکن است الگوهای رفتاری مشخصی را نشان دهد، به ویژه در لوب پیشانی. ناحیه ای که با شخصیت، رفتار و یادگیری مرتبط است. هدف نوروفیدبک هم تغییر رفتار افراد، با تغییر مغز آنهاست.

The answer of whether neurofeedback has an effect or not needs to examine some issues. First, the brains of people with ADHD may show specific behavioral patterns, especially in the frontal lobe. An area related to personality, behavior and learning. The goal of neurofeedback is to change people’s behavior by changing their brain.

تحقیقات

یافته های متفاوت و گاها متناقضی درباره اثربخشی نوروفیدبک برای بیش فعال ها وجود دارد. مثلا تحقیقی در سال 2011 پیشنهاد کرد که نوروفیدبک ممکن است اثر دارونما داشته باشد (منبع). دارونما ماده یا درمانی است که به گونه ای طراحی شده است که ارزش درمانی نداشته باشد. این تحقیق پس از 30 جلسه نوروفیدبک انجام شده است. تحقیق دیگری در سال 2016 (منبع) دریافت که شواهد کافی برای حمایت از اثر بخشی نوروفیدبک به‌ عنوان یک درمان مؤثر برای بیش فعالی وجود ندارد. البته که تحقیقاتی هم وجود دارد که عنوان کرده اند این روش ممکن است برای این اختلال تاثیر گذار باشد. اما این بررسی ها نقص طراحی داشتند. نقص یا Flaw در یک مطالعه می تواند اثبات موثر بودن یک تکنیک را دشوار کند. در کل بیشتر محققین نوروفیدبک را به عنوان یک کلاهبرداری پولساز مورد انتقاد قرار داده اند.

ontradict

There are different and sometimes contradictory findings about the effectiveness of neurofeedback for hyperactives. For example, a 2011 study suggested that neurofeedback may have a placebo effect ( source ). A placebo is a substance or treatment designed to have no therapeutic value. This research was done after 30 neurofeedback sessions. Another 2016 study ( source ) found that there was insufficient evidence to support the effectiveness of neurofeedback as an effective treatment for hyperactivity. Of course, there are also studies that have stated that this method may be effective for this disorder. But these surveys had a design flaw. Flaws in a study can make it difficult to prove that a technique is effective. In general, most researchers have criticized neurofeedback as a money-making scam.

پست مهمان چیست؟

نظر نیویورک تایمز آیا نوروفیدبک تاثیر دارد

رابرت تیبو، محقق فوق دکترا در مرکز نوآوری متا-پژوهش در دانشگاه استنفورد ، یک از افراد بدبین به این روش است. او در گفتگو با نیویورک تایمز (منبع) می گوید : “حامیان نوروفیدبک به تحقیقاتی با {نتایج چشمگیر} اشاره می‌کنند، اما اکثر این بررسی ها آیا نوروفیدبک تاثیر دارد همسو با روش double-blind نیستند”. روشی که نوعی کارآزمایی بالینی است که در آن نه شرکت کنندگان و نه محقق نمی دانند کدام درمان را دریافت می کنند. او اضافه می‌کند: “این روش (نوروفیدبک) بیشتر به دارونما شبیه است”. او پیشنهاد می کند که موفقیت اندک درمان ممکن است با “محیط درمانی” که پزشکان در کلینیک خود ایجاد می کنند مرتبط باشد، نه خود روش. همچنین به گزارش نیویورک تایمز، اکثر شرکت‌ها با فروش مستقیم دستگاه‌های نوروفیدبک گران قیمت به کلینیک ها به طور کامل از آزمایش آنها صرف نظر می‌کنند.

the New

Robert Thibault, a postdoctoral researcher at the Center for Meta-Research Innovation at Stanford University, is one such skeptic. Speaking to the New York Times (source), he says: “Neurofeedback supporters point to research with {impressive results}, but most of these studies are not consistent with the double-blind method.” A method that is a type of clinical trial in which neither the participants nor the researcher know which treatment they will receive. He adds: “This method (neurofeedback) is more like a placebo.” He suggests that the treatment’s low success may be related to the “therapeutic environment” that clinicians create in their clinics, rather than the procedure itself. Also, according to the New York Times, most companies sell expensive neurofeedback devices directly to clinics and completely avoid testing them.